abito da cerimonia camicia su misura online - customized dresses - creazione camicia personalizzata su misura - progettazione online - personalizzare la camicia con le tue iniziali - camicie su misura abiti personalizzati - abiti su misura camicia online - eventi elins moda a Roma

ELINS FASHION

"W moich twor?w Zawsze stara?em si? po??czy? elegancj? i komfort noszenia, studiowa? r?wnie? ci?? w du?ych rozmiarach, z klas? i dobrym smakiem, ?e staram si? wydoby?. A nawet je?li moda jest sztuk?, to nadal jest produktem konsumenckim, i jako takie musz? by? opracowane i badane, nie zaniedbuj?c w?asnego stylu, ale przede wszystkim z poszanowaniem wymaga? klienta. Ale moda nigdy nie przestaje nas przyci?ga? do nowych emocji, nowych przestrzeni do podbicia, nie ma ko?ca. Tak ch?tny, aby zawsze zwraca? uwag? na nowe horyzonty, w pragnieniu, aby po?o?y? si? coraz bardziej do testu, czuj? nap?dzany przez ten wewn?trznej si?y, kt?ra prowadzi mnie do chc? wyrazi? swoje umiej?tno?ci, gdzie istniej? warunki do ewentualnego profesjonalnego zrozumienia. Nie stwarzam problem?w zwi?zanych z podr??ami, podr??ami ani niedogodno?ciami; Lubi? stawi? czo?a i rozwi?za? problemy, kt?re mo?na przedstawi? w tej z?o?onej pracy. Kocham swoj? prac? i g??boko wierz?, ?e aby j? doceni?, trzeba zademonstrowa?: zaanga?owanie, profesjonalizm i powag?."

Eleonora Giamberduca

( Stylista )              


LOGO ELINS

QR code